به گزارشافکارنیوز،بهروز رضایی قائم مقام شهردار منطقه یک در مراسم آغازین اجرای موج سوم طرح خط سفید که با حضور دانش آموزان برگزار شد با بیان مطلب فوق اظهار داشت: دانش آموزان به عنوان یکی از مهمترین ارکان فرهنگ سازی در جامعه هستند که با کمک آنها طرح ها و اقدامات بسیاری می توان انجام داد به طوری که می توان به تغییر فرهنگ در خانواده ها رسید.

وی گفت: اقدامات لازم و زیر ساختی در خصوص اجرای طرح خط سفید در راستای رسیدن به آسمان آبی، زمین پاک در سطح منطقه یک انجام شده و اکنون موج سوم این طرح با هدف توضیح کارآمدی و تاثیر آن بر زندگی شهری در بین شهروندان آغاز شده است.
رضایی اجرای این طرح را به منظور تحقق سیاستهای مدیریت شهرداری تهران مبنی بر توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش رفاه جامعه با کاهش آلودگی هوا، ساماندهی ترافیکی، ارتقاء فرهنگ سلامت اجتماعی، نظم و انضباط و همچنین تمایل به قانون گرایی و گسترش فرهنگ صبر و آرامش دانست.
این مقام مسئول تصریح کرد: اولین آموزش اجتماعی این طرح با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، معاونت حمل و نقل ترافیک و ناحیه هفت شهرداری منطقه یک و اداره راهنمایی و رانندگی و…با حضور دانش آموزان در ناحیه ۷ شهرداری منطقه یک برگزار شد و در سایر نواحی نیز ادامه خواهد داشت.
لازم به ذکر است در این مراسم کارشناس اداره راهنمایی و رانندگی برای دانش آموزان در خصوص آشنایی و رعایت قوانین جدید مربوط به طرح خط سفید توضیحاتی ارائه نمود و دانش آموزان به کمپین آسمان آبی ، زمین پاک پیوستند.