به گزارشافکارنیوز،رسول دیناروند در حاشیه همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت درباره اقدامات دارویی این سازمان در زمان اجرای طرح تحول اظهار داشت: ما توانستیم با کنترل مصرف دارو و کاهش قیمت‌ها در حوزه تجهیزات پزشکی بالغ بر ۳۰ درصد از خروج ارز در حوزه دارو جلوگیری کنیم همچنین در حوزه تجهیزات پزشکی نیز ارزبری در حدود ۱۰ درصد بود.

وی با اشاره به اینکه همیشه هزینه‌های خطر تقاضاهای القائی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد، عنوان کرد: براین اساس ما سعی کردیم با کنترل مصرف بر این مسئله فائق آییم براین اساس در طرح تحول سلامت در حوزه داوریی شاهد کاهش قیمت دارو از ۱۰ تا ۹۰ درصد بودیم.

دیناورند درباره قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور نیز بیان داشت: متاسفانه قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی در بازار ایران بسیار جدی است. براین اساس باید تولیدات و واردات این محصولات با تایید وزارت بهداشت صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: بنابر این جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد فرآوردهها و لوازمی که سلامت مردم را به خطر میاندازد در بازار کشور گسترش بیشتری پیدا کند. البته مقوله بازار وسیع و بزرگ است و دیگر نهادها باید وظایف خود را در این امر عمل کنند.