به گزارشافکارنیوز،این عدد را هر طور که محاسبه کنیم بزرگ به نظر می رسد اما با توجه به آنکه ژانویه ۲۰۱۳ کاربران فیس بوک روزی سه میلیارد تصویر ویدویویی را مشاهده می کردند درمی یابیم افزایش قابل ملاحظه ای در این زمینه صورت گرفته است.

افزایش تمایل کاربران برای تماشای تصاویر ویدیویی روی فیس بوک یک تهدید جدی برای یوتیوب به عنوان بزرگترین سایت ویدیویی جهان محسوب می شود. شرکت فیس بوک اعلام کرد در آمار خود فقط تصاویر ویدیویی را لحاظ کرده است که اجرا شده باشند و زمان آنها بیش از سه ثانیه باشد. شریل سندبرگ، مدیر عملیاتی فیس بوک در این خصوص توضیح داد ۷۵ درصدتصاویر ویدیویی در این شبکه اجتاعی هر روز روی دستگاه های موبایلی مشاهده می شود.