به گزارشافکارنیوز،چندی پیش نماینده یکی از دانشگاه‌های تهران با مراجعه به دادسرای ناحیه ۵ تهران در شکایتی گفت: یکی از دانشجوی دانشگاه ما پس از قبولی در مقطع کار‌شناسی ارشد و بعد از استعلام مدرک مشخص شد که او ۴ نمره از معدل لیسانسش را جعل کرده است.

با اعلام این شکایت و بررسی مدرک تحصیلی این دانشجو مشخص شد که این زن ۱۲ سال پیش وقتی از دانشاه فارق التحصیل شده بود، به طرز ماهرانه‌ای معدل ۱۴ خود را به ۱۸ تغییر داده بود.

دختر دانشجو خیلی زود دستگیر شد و در بازجویی‌ها با اعتراف به جرم خود به ماموران گفت: وقتی مدرک لیسانسم را با معدل ۱۴ گرفتم از ترس پدرم نمره‌ام را به خانواده‌ام نگفتم. ‌‌ همان زمان تصمیم گرفتم معدلم را بالا ببرم تا پدرم مرا دعوا نکند. برای همین نمره معدلم را از ۱۴ به ۱۸ تغییر دادم به طوریکه کسی متوجه نشد. اما فکرش را نمی‌کردم که بعد از گذشت این همه سال کسی متوجه این موضوع شود.

بعد ازاعترافات این دختر، از سوی بازپرس برای وی به اتهام جعل قرار قانونی صادر شد.