سرویس اجتماعی -خیابان های خلوت و سر سبز محله فرحزاد دیگر مانند سابق سبز نیستند. هر روز از تعداد باغ های منطقه کم می شود به تعداد برج های بلند منطقه افزوده می شود.

به گزارشافکارنیوز، این را یکی از اهالی شهرک تامین اجتماعی می گوید. او سال ها است ساکن کوچه الوند در خیابان ایثارگران شمالی است. در انتهای این کوچه بن بست فضای سبزی وجود دارد که به گفته اهالی محل بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ متر مساحت دارد. می گویند این درختان بیست سال قدمت دارد و برای سبز ماندن درختانش خود اهالی آن را آب یاری کرده اند.


اما دو سال پیش در تعطیلات خرداد ماه دور این زمین حصر کشیده شد و اندکی بعد اتش سوزی های گاه به گاه برای تخریب درختان این زمین آغاز شد.

پیرمردبازنشسته ارتش است. می گوید خودم و پسرانم دوبار با دست خالی آتش را خاموش کرده ایم. بارها آتش نشانی به محل آمده و آتش سوزی هایی که مشخص نیست عمدی است یا نه را خاموش کرده است. پیرمرد می گوید: این زمین بیش از هزار درخت قدیمی داشت که حالا تنها ۲۰۰ درخت آن باقی مانده است. باقی مانده درختان را هم دارند خشک می کنند.
نامه به شورا ی شهر تهران داده شده و شهرداری منطقه هم برای بازرسی به محل آمده است. اما می گویند چون شهردار منطقه تغییر کرده باید تمام نامه نگاری ها دوباره با عنوان شهردار جدید انجام شود.حصار کشی ها منطقه را نا امن کرده است. این را یکی از زنان همسایه می گوید که در کوچه پشت این زمین زندگی می کند. کوی الموت که حالابه پاتوق معتادان تبدیل شده است.
یکی دیگر از همسایگان می گوید: دیگر اینجا فرحزاد نیست بلکه دود زا و خشک زاد است. هوایی برای تنفس ما نمانده است. می خواهند همین اندک زمین های باقی مانده را هم خشک کنند و مرکز تفریحی و تجاری بسازند. مردم دور این زمین تجمع کرده اند. می گویند مجوز ساخت زمین صادر شده است.

محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره این زمین می گوید: اهالی محل نسبت به تخریب فضای سبز در این منطقه که بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ متر مساحت دارد و سالهاست به عنوان فضای سبز مورد استفاده اهالی محله است، اعتراض داشته اند.

به گفته این عضو شورای شهر، درختان این منطقه ۲۰ سال قدمت دارند اما متاسفانه به دفعات مورد تخریب و آتش سوزی قرار گرفته اند و درختان باقیمانده نیز در حال نابود شدن هستند.
حقانی با بیان اینکه هنوز پرونده این فضای سبز مورد بررسی قرار نگرفته و به دلیل شکایت اهالی محل از این فضای سبز بازدید کرده است، اضفه می کند: سوابق شهرسازی و نوع کاربری این زمین بررسی می شود اما هر نوع کاربری داشته باشد مشخص است که این زمین دو دهه است که به عنوان فضای سبز مورد استفاده عموم قرار گرفته که اخیرا حصارکشی شده و درختان موجود به شدت آسیب دیده اند.

او درباره نامه نگاری های مجدد به دلیل تغییر شهردار منطقه می گوید : این حرف ها نادرست است . با تغییر شهردار از شهرداری منطقه سلب مسئولیت نمی شود .