به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای حاجی بابایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دوم سیما با اشاره به این که سند برنامه درسی ملی در شورای عالی آموزش و پرورش نیز در حال بحث و بررسی است افزود: این سند دارای سه محور اصلی است.

وی گفت: ‌ کتابهای درسی، ‌ ساعت ها، روش ها و فنون تدریس از محورهای اصلی این سند به شمار می روند.

آقای حاجی بابایی با اشاره به اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی این محورها سیاستگذاری شده است افزود: ‌ کاهش ساعات درسی، متناسب شدن کتاب های درسی و به روز شدن روش ها و فنون تدریس از جمله موضوع هایی است که این شورا تکلیف آن را مشخص کرده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هم اکنون کتاب های جدید اول ابتدایی در حال تهیه است گفت: ‌ ۶۰ هزار معلم دوره ابتدایی باید با این کتاب ها آشنا شوند و چگونگی تدریس آن را فرا گیرند.

آقای حاجی بابایی در باره فراگیری تدریس کتاب های سال اول ابتدایی افزود: با بهره گیری از معلمان برگزیده، حدود ۲۵۰ ساعت فیلم تهیه می شود و در اختیار همه معلمان قرار می گیرد.

وی گفت: یک سوم معلمان تا اول مهر این فیلم را دریافت می کنند و یک سوم دیگر تا اوایل آبان و مابقی نیز تا آخر آذر این فیلم را دریافت خواهند کرد.

آقای حاجی بابایی افزود: این فیلم به عنوان منبع و مرجعی برای معلمان خواهد بود تا آنان قبل از تدریس درکلاس با دیدن آن با روش تدریس آشنا شوند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: معلمان سراسر کشور باید در جریان تحول بنیادین در آموزش و پرورش قرار گیرند که ما این کار را با شیوه های مختلف انجام خواهیم داد.

آقای حاجی بابایی با بیان ا ینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مشاور محور است افزود: ‌ در مدارس جایگاه مشاور خالی بود از این رو بعد از حضور اینجانب در وزارت آموزش و پرورش، ۱۰ هزار مشاور استخدام شدند.

وی در ادامه با اشاره به بخش دیگری از سند تحول درباره هوشمند کردن مدارس گفت: ‌ ما باید مدارس را مجهز کنیم الان هم صحبت از اینترانت ملی است، ابزاری که همه تولیدات ما در سازمان پژوهشی و امور مربوط به روش های آموزشی را در اختیار مدارس قرار خواهد داد.

آقای حاجی بابایی افزود: ‌ هم اکنون ۲۰ هزار مدرسه در کشور متصل به این مرکز هستند اما در نهایت کلاس های ما باید به شکلی باشد تا معلم بتواند وارد اینترانت شده و از این فناوری برای انتقال بهتر مفاهیم درسی به دانش آموزان استفاده کند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ‌ مقرر شده است تا از تخصص ۶۰ هزار کارشناس ای تی که جذب آنها از سال گذشته آغاز شده برای کار در معاونت های اجرایی و هنرستان ها استفاده شود.

وی درباره دغدغه مدیران مدارس درباره مسائلی مانند آب، برق، گاز و موارد مشابه افزود: ‌ تمهیداتی پیش بینی شده تا مدیر مدرسه دغدغه اش فقط موضوع سرانه آموزشی باشد.

آقای حاجی بابایی گفت: ‌ در این زمینه مجتمع های آموزشی تشکیل می شود که ۴ هزار از این مجتمع ها در اول مهر تشکیل خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ‌ در این مجتمع ها مدیر مجتمع عهده دار همه امور اداری و اجرایی است و مدیران ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان موضوعات آموزشی را پیگیری خواهندکرد و تمام وقت خود را صرف کیفیت تدریس میکنند.

آقای حاجی بابایی گفت: ستادی در کشور تشکیل شده تا در هر استان یک مجتمع به عنوان الگو احداثشود.

وی درباره اخذ وجه هنگام ثبت نام نیز افزود: ‌ مدارس غیر دولتی که پول می گیرند نباید بیشتر از میزانی باشد که قانون برای آنها تعیین کرده است اما مدارس دولتی که شامل مدارس سمپاد و نمونه دولتی است تاکید شده تا شهریه و پول نگیرند.

آقای حاجی بابایی گفت: صد هزار مدرسه در کشور وجود دارد که ممکن است در مواردی تخلفی نیز مشاهده شود.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ‌آموزش و پرورش در این موضوع کنترل و نظارت داشته و خواهد داشت.

آقای حاجی بابایی همچنین از تهیه نرم افزاری برای مدارس دولتی خبر داد و گفت: ‌با استفاده از این نرم افزار تمام دریافتی های هر مدرسه به صورت جداگانه مشخص خواهد شد.

وی افزود: پیش از این نیز مقرر شده بود تا مدارسی که در مورد آب، برق، گاز و موارد مشابه مشکل دارند ادارات استان این مشکلات را رفع کنند.

آقای حاجی بابایی همچنین گفت: معتقدم جایگاه معلم، جایگاه بالایی است و تمام توان خودم را برای رفع دغدغه های معلمان برداشته ام و در این راه هنوز اقدامات بیشتری باید انجام داد.