به گزارشافکارنیوز،یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران صبح امروز با حضور سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی آغاز شد.

در این جلسه قرار است بررسی بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال ۹۴، بررسی لایحه اصلاح بند دهم قسمت الف پیوست دوم مصوبه اصلاحی و تنقیحی مرتبط با ساماندهی وضعیت سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران، بررسی طرح جامع آب خام شهر تهران و همچنین طرح الزام شهرداری تهران به ارائه کارنامه معاونین و شهرداران مناطق و مدیران در دستور کار اعضا قرار گیرد.