گروه اجتماعی -

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر افزود: بخشی دیگر بین بزرگراه همت و حکیم است که حدودا صدو پنجاه هکتار بود که این زمین ها در طرح تفصیلی جزء پهنه آر دیده شده بودند یعنی ساخت و ساز های با ارتفاع کم در این باغات قابل انجام باشد که این باغات به دلیل عدم نگهداری مالکین به دلایل مختلف در این ده سال اخیر ۵۰ هکتار آن از بین رفته است.

به گزارشافکارنیوز، وی اظهار داشت: در سال های متوالی شورای شهر ارقام و اعداد متفاوتی هم در بودجه ها پیش بینی می کرد اما هیچ وقت این باغات خریداری نشد و بلا تکلیف باقی ماند.

حقانی بیان کرد: در پایان سال ۹۳ کمیسیون محیط زیست و سلامت شورای شهر پیشنهاد تغییر کاربری این باغات را دادیم یعنی از پهنه آر به پهنه جی تغییر کند که خوشبختانه در شورای این موضوع تصویب شد و بلافاصله بعد از این مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی این پیشنهاد را تصویب کردند و باغات جنوبی کن هم تبدیل به پهنه جی یعنی پهنه فضای سبز شد.

این نماینده مردم اظهار داشت:با این مصوبه آخرین باغات تهران، باغات به هم پیوسته این شهر که اثرات بسیار اکولوژیستی در آب و هوای منطقه دارند ماندگار شدند.