به گزارشافکارنیوز،سیدصولت مرتضوی در دیدار با فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی افزود: این تعداد تخت در قالب زائرسراهای ارزان قیمت استان ها برای زائران کم‌ بضاعت در نظر گرفته شده است.

او هدف اصلی از احداثزائرسرا را کمک به قشرهای ضعیف و متوسط جامعه دانست و گفت: حدود ۵۰۰ مترمربع زمین و پروانه رایگان برای ساخت زائرسراهای ارزان قیمت در اختیار استان ها قرار گرفته است.

شهردار مشهد با بیان اینکه به ۲۵ استان زمین برای ساخت زائرسرای ارزان قیمت واگذار شد و چند استان هم تاکنون مراحل احداثاین زائرسراها را آغاز کرده‌اند، افزود: به خیرانی هم که تمایل دارند زائرسراهای ارزان‌ قیمت بسازند، زمین و پروانه رایگان ارائه می‌ شود.

مرتضوی گفت: همچنین مجوز تجاری برای درآمدزایی زائرسراها ارائه میشود تا با مشکل مواجه نشوند.