به گزارشافکارنیوز،سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: در بزرگراه صدر به سمت غرب و اطراف نمایشگاه بین المللی کتاب ترافیک پر حجم گزارش شده و در غرب به شرق همت بار ترافیکی به صورت مقطعی نیمه سنگین و سنگین و غرب به شرق نیایش به صورت مقطعی ترافیک نیمه سنگین و روان گزارش شده است.

وی در پایان افزود: بر همین اساس در سایر معابر بزرگراهی و مبادی ورودی و خروجی شهر تهران ترافیک عادی و روان گزارش شده است.