به گزارش خبرنگار ما؛ آزمون کاردانی به کارشناسی در هفت گروه آموزشی پزشکی ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و منابع طبیعی ، علوم پایه ، علوم انسانی ، هنر و دامپزشکی برگزار می شود. آزمون نوبت صبح از ساعت۷و سی دقیقه آغاز شده است و نوبت بعدازظهر از ساعت ۱۵آغاز می شود و درهای ورودی حوزه های امتحانی نیز نیم ساعت قبل از آغاز آزمون بسته خواهد شد.

حدود۳۷۲هزار نفر برای آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال۹۰ثبت نام کرده اند. توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه این آزمون از دوم مرداد آغاز شده بود. نتایج نهایی آزمون آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال۹۰ اواخر شهریور اعلام خواهد شد.