این نخستین ارزیابی های جهانی درباره میزان شیوع هپاتیت بی و سی در بین معتادان تزریقی است. این مطالعه که هزینه آن از سوی موسسه بهداشت آمریکا و سازمان جهانی بهداشت تأمین شده است در یک مجله پزشکی انگلیسی به نام دلانست The Lancet در اینترنت منتشر شد. گردآورندگان این تحقیق داده های هفتاد و هفت کشور برای هپاتیت نوع سی C و پنجاه و نه کشور را برای هپاتیت بی B مورد مطالعه قرار دادند. بر اساس ارزیابی های این محققان، حدود ده میلیون مصرف کننده مواد مخدر تزریقی در جهان در معرض ابتلا به ویروس هپاتیت سی قرار دارند که معادل شصت و هفت درصد کل جمعیت آنان را تشکیل می دهد. در دوازده کشور بیش از هشتاد درصد مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی در معرض ابتلا به ویروس هپاتیت سی قرار دارند.

برخی از این کشورها عبارتند از ایتالیا(هشتاد و یک درصد)، پرتغال(هشتاد و سه درصد)، پاکستان(هشتاد و چهار درصد)، هلند(هشتاد و شش درصد)، تایلند(نود درصد) و مکزیک(نود و هفت درصد). در بیست و پنج کشور، این احتمال بین شصت تا هشتاد درصد است به ویژه در اسپانیا(هشتاد درصد)، نروژ(هفتاد و شش درصد)، آلمان(هفتاد و پنج درصد)، فرانسه(هفتاد و چهار درصد)، آمریکا(هفتاد و سه درصد) و چین(شصت و هفت درصد). بر اساس نتایج این مطالعه، حدود هشتاد درصد افرادی که در معرض آلودگی به ویروس هپاتیت سی قرار دارند به عفونتی مزمن دچار می شوند که این عفونت برای سه تا یازده درصد افراد با خطر ابتلا به سیروز کبدی ظرف بیست سال و خطر ابتلا به سرطان همراه خواهد بود. در مورد هپاتیت بی، در بیست و یک کشور، شیوع این بیماری بین مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی بین پنج تا ده درصد و در ده کشور از جمله آمریکا بیش از ده درصد تخمین زده شده است. محققان اعلام می کنند در مجموع شش میلیون و چهارصد هزار مصرف کننده مواد مخدر تزریقی به ویروس هپاتیت بی مبتلا هستند که یک میلیون و دویست هزار نفرشان با نوع فعال این ویروس(HBsAg - positive) دست و پنجه نرم می کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، محققان اعلام کردند: پاسخ بهداشت عمومی به آلودگی معتادان تزریقی به بیماری های ویروسی روی ایدز متمرکز است.

حفظ و تقویت مقابله با ویروس اچ آی وی حیاتی است اما به هپاتیت نیز باید توجه بیشتری شود. در جهان، نزدیک به سیصد و پنجاه میلیون نفر به نوع مزمنی از هپاتیت بی و نزدیک به صد و هفتاد میلیون به هپاتیت سی مبتلا شده اند. هپاتیت سی به ویژه از طریق تماس مستقیم با خون و هپاتیت بی از راه های جنسی و خونی همچنین از طریق مادر به کودک منتقل می شود.

برای ویروس هپاتیت بی واکسن وجود دارد اما برای ویروس هپاتیت سی هنوز واکسنی کشف نشده است.