به گزارشافکارنیوز،دادخدا سالاری افزود: در راستای مبارزه با پدیده شوم و ضد دینی معاملات ربوی، دادستانی کرمان پس از اطلاع از فعالیت یک باند پنج نفره که اقدام به رباخواری می کردند با دستور مقام قضایی آنان را بازداشت و روانه زندان کرد.

وی گفت: این باند فعالیت های ربوی را در پوشش معاملات خودرو و دایر کردن نمایشگاه اتومبیل انجام می دادند و سبب بروز مشکلات عدیده ای برای عده ای از افراد شده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان خاطرنشان کرد: بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان با جمع آوری ادله و مدارک کافی و پس از تکمیل ادله لازم، چهار نفر از متهمان اصلی را دستگیر و پس از توجیه اتهام به زندان معرفی کرد.

وی گفت: نمایشگاه اتومبیلی که این افراد در پوشش آن اقدام به دریافت ربا می کردند با دستور قضایی پلمپ شد و تحقیقات نیز در این خصوص ادامه دارد.

سالاری ادامه داد: در بازرسی از اماکن متهمان چندین فقره اسناد و مدارک از جمله چک، سفته و اسناد مالکیت ملکی که متهمان از بدهکاران اخذ کرده بودند، کشف شد.

وی گفت: باند مذکور تاکنون میلیارد ها ریال در قالب این معاملات ربوی تحصیل مال نامشروع و با اجیر کردن افرادی در جهت فشار به بدهکاران اقدام به گروگان گیری مالباختگان کرده و پس از اخذ سفته آنان را رها می کردند.