به گزارش ایرنا ان اچ كي، در ديدار 'شومي يوكواوچي' فرماندار ياماناشي و 'سي ايچي كوندو' معاون استاندار شيزوئوكا اين موضوع مطرح شد و پيش نويش اين پيشنهاد قرار است روز جمعه اين هفته به يونسكو ارسال شود.
البته دولت ژاپن برای ثبت این کوه در میراثجهانی، چهار سال پیش نیز تصمیم گرفت که با مخالفت برخی از مقامات گردشگری، به یونسکو ارسال نشد.
پیش نویس نهایی این موضوع، با تصویب مقامات گردشگری ژاپن با توجه به اهمیت مذهبی و ارزش هنری این کوه نزد مردم ژاپن، به یونسکو ارسال خواهد شد.
یاماناشی و شیزوئوکا در کوهپایه کوه فوجی ' فوجی یاما ' قرار دارند و مقامات این شهر و استان برای ثبت جهانی آن، تلاش زیادی کرده اند و از دولت خواسته اند تا در این زمینه همکاری های لازم را به عمل بیاورد.
دولت نيز قصد دارد براي ثبت جهاني اين كوه در يونسكو اواخر ماه آينده ميلادي اسنادي را به يونسكو ارائه دهد و انتظار مي رود كه يونسكو تا اواسط سال ۲۰۱۳ در اين مورد تصميم گيري كند.