به گزارشافکارنیوز،معصومه آباد در یکصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که با حضور وزیر بهداشت و شهردار تهران برگزار شد، اظهار داشت: باید نظام یکپارچه خدمات اجتماعی در بحثایمنی و با توجه به حوادثی که در تهران رخ می‌دهد شکل بگیرد.

وی گفت: براساس آمار سال گذشته در شهر تهران ۲۳۰ حریق داشته‌ایم که بر این اساس نیازمند یک سیستم خدمات رسانی امدادی جامع هستیم.

آباد گفت: سازمان امداد رسانی جامع می‌تواند کمک کند تا تاخیرات ۳ تا ۴ دقیقه‌ای در حضور عوامل امدادی در صحنه‌های حوادثکمتر شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما نیازمند یک بیمارستان جامع با عنوان بیمارستان بحران هستیم چرا که در حال حاضر بیمارستانی را نداریم که در شرایط بحران بتواند امدادرسانی کند و باید این بیمارستان بحران بسیار جامع باشد.

در ادامه این جلسه الهه راستگو عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در جلسه علنی شورای شهر مصداق همدلی و همزبانی دولت و ملت عنوان کرد و گفت: قطعاً وضعیت بهداشت و درمان پایتخت نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است و با فرهنگسازی صحیح میتوانیم ورودی بیمارستانها را کاهش دهیم و شهرداری با ظرفیتهایی که دارد میتواند نقش بسزایی در این فرهنگ داشته باشد.