به گزارشافکارنیوز،علی صابری در واکنش به سخنان وزیر بهداشت در صحن علنی شورا با اشاره به پرونده خون‌های آلوده گفت: بررسی پرونده خون‌های آلوده در دستگاه قضایی و وزارت بهداشت به بیراهه رفته است و از آنجایی که بحثرسیدگی به خون‌های آلوده شخصی شده، از وزیر بهداشت درخواست دارم که شخصا جلسه‌ای مقرر کرده تا بتوانم به عنوان وکیل پرونده خون‌های آلوده در این خصوص با وی صحبت کنم.

وی با بیان اینکه دوستانی در وزارت بهداشت درخصوص پرونده خونهای آلوده ذهنیت دارند و کار را خوب پیش نمیبرند گفت: هنگامی که رییس جمهور بابت تاخیر ۱۰ دقیقهای در برنامه تلویزیونی از مردم عذرخواهی کرد، این موضوع را به فال نیک گرفته و برهمین اساس اعلام میکنم که مسوولان وزارت بهداشت به دلیل اقداماتشان در سالهای ۸۳ تا ۸۵ یک عذرخواهی به مردم بدهکار هستند و امیدوارم وزیر بهداشت در این خصوص از مردم عذرخواهی کند.