به گزارشافکارنیوز،اطهره نژادی روز سه شنبه در یازدهمین نشست معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری با مشاوران زن وزرا، گزارشی را از وضعیت اطلس زنان کشور ارائه کرد.

وی افزود: معاونت زنان در سال ۹۳ اطلس وضعیت زنان را مشتمل بر بیش از ۱۵۰ نقشه وضعیتی با هدف شناسایی مهمترین مسایل زنان بر مبنای شاخص های رایج جمعیتی، آموزشی و اقتصادی به استناد آمار معتبر کشور و شناسایی استان های اولویت دار برای اجرای برنامه های مورد نظر تدوین کرد.

نژادی ادامه داد: توصیف آمار اولیه نشان داد ۷۱.۵ درصد زنان در شهرها و ۲۸.۵ درصد آنها در روستا زندگی می کنند، بنابراین تفاوتی میان بعد خانوار شهری و روستایی دیده نمی شود.

وی گفت: بالاترین و پایین ترین میانگین ازدواج به ترتیب مربوط به استان های خراسان شمالی و تهران است و بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به مردان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: بیشترین اختلاف میزان ازدواج شهری و روستایی در استان کرمان و کمترین اختلاف مربوط به سیستان وبلوچستان است.

وی با بیان اینکه بالاترین و پایین ترین طلاق به ترتیب مربوط به استان های البرز و سیستان وبلوچستان است، گفت: بیشترین طلاق ثبت شده زنان در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است.

نژادی خاطرنشان کرد: بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و زنان ۲۰ تا ۲۴ سال است.

نژادی، میزان طلاق روستایی را ۲۱.۸۶ درصد و میزان طلاق شهری را ۳۹.۶۳ درصد اعلام کرد.

به گفته وی، نسبت طلاق به ازدواج به ترتیب در استان های مازندران و چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین و کمترین مقدار است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به ضرورت توجه به روند تغییرات میزان و ترکیب سنی ازدواج و طلاق، به تفاوت های جامعه شهری و روستایی و پویایی آن تاکید کرد.

وی بررسی های آماری و مطالعات پایه کارشناسی و برگزاری جلسات تخصصی با حضور متخصصان رشته های علمی مختلف را از جمله برنامه های طراحی شده درمورد وضعیت اطلس زنان معرفی کرد و گفت: نتیجه این برنامه ها، همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طراحی برنامه کلینک های سلامت خانواده است که در فاز اول در ۹ استان کشور اجرایی شده است.