یبه گزارشافکارنیوز،ک فرد آگاه در دانشگاه علوم پزشکی، پرونده اختلاس حدود شش میلیارد ریال این دانشگاه در دولت نهم و دهم رونمایی شده و برای بررسی و صدور حکم در اختیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد قرار گرفته است.

وی که خواست نامش ذکر نشود گفت: این اختلاس هنگام حساب رسی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کشف شده و پرونده آن از سوی مدیران فعلی دانشگاه برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.

وی افزود: یکی از کارکنان این دانشگاه به عنوان متهم پرونده از سوی دادسرا دستگیر شده که در مرحله اداری رسیدگی به پرونده، از فعالیت اداری در این دانشگاه نیز اخراج شده است.

کارشناس حراست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اختلاس صورت گرفته را مربوط به غذاخوری این مرکز آموزشی و میزان آنرا کمتر از سه میلیارد ریال عنوان کرد.

اسدی افزود: متهم این پرونده بهمن ماه سال قبل دستگیر و پرونده نیز در دو بخش قضایی و اداری در دست پیگیری است.

وی اظهار کرد: تخلف در حوزه اداری در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و متهم نیز به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده که البته حکم نهایی نشده و متهم می تواند اعتراض کند.

این پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است و متهم نیز با قرار وثیقه آزاد است.

کارشناس حراست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی متهم اصلی این پرونده اختلاس را یکی از تحویل داران غذاخوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی عنوان کرد که پس از اخذ هزینه ژتون از دانشجویانی که موفق به دریافت ژتون الکترونیکی نشده بودند، بخشی از آنرا به حساب دانشگاه واریز و مابقی را به جیب می زد.

با وجود تماس چندین باره با مدیرکل دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دفتر وی، دکتر ابراهیم گلمکانی به دلایلی از پاسخگویی طفره رفت.

این سومین پرونده اختلاس مربوط به دولت نهم و دهم در استان خراسان شمالی است که از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی با همکاری مدیران ارشد این استان، کشف می شود.

پیش از این یک فقره پرونده اختلاس ۶۰۰ میلیارد ریالی در مجتمع آلومینای جاجرم و یک فقره اختلاس دو میلیارد ریالی در اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی کشف و ۱۶ نفر در این خصوص بازداشت شده بودند.