به گزارش صراط نیوز به نقل از خبرگزاري يونايتدپرس، مالن، مادر يكي از دانشآموزان گفت: بعد از اين كه از اين قضيه باخبر شدم به پسرم اجازه رفتن به مدرسه را ندادم.

به گفته مالن مسوولان مدرسه بچه‌ها را مجبور کرده بودند تا روی یک تکه کاغذ بنویسند «ببخشید» و بعد آن را بخورند تا خداوند گناهشان را ببخشد.

مادر اين كودك گفت: وقتي اين قضيه را شنيدم شوكه شدم كه چگونه يك بچه ۷ساله ميتواند مرتكب گناه شود.