به گزارش افکارنیوز، نتیجه اولیه آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۹۴ به صورت کارنامه تنظیم و کارنامه تمام داوطلبان بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی اینترنتی www. sanjesh. org قرار گرفت.

از تعداد ۶۵۵هزار و ۶۷۹ داوطلب شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ در نهایت ۴۲۹ هزار و ۶۸۸ داوطلب(۶۵.۵۳ درصد) مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد ۲۱۳هزار و ۹۸۲ نفر زن و ۲۱۵ هزار و ۷۰۶ نفر مرد هستند.

داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش از طریق دو روش جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردی و جستجو بر اساس شماره داوطلبی و مشخصات فردی از نتیجه خود مطلع می شوند.