به گزارشافکارنیوز،اسفندیار چهاربند درباره بیمه طلایی فرهنگیان اظهار کرد: در حال حاضر مذاکره با شرکت های بیمه ای معلم، ایران و آتیه سازان برای انعقاد قرارداد هستیم.

وی افزود: هر شرکت بیمه ای خدمات بهتر و کارآمدتری را ارائه دهد با او به توافق خواهیم رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: در تلاشیم تا حق بیمه معلمان را به حداقل برسانیم. در دو بسته ارائه شده حق بیمه فرهنگیان در بسته اول ۱۵ هزار تومان و در بسته دوم ۱۰ هزار تومان پیش بینی شده است.

چهاربند درباره سهم دولت در پرداخت حق بیمه نیز گفت: سهم پرداخت حق بیمه دولت به میزان خدماتی است که شرکت بیمه ارائه می دهد اما حداقل سهم دولت به ازای هر فرهنگی ۱۵ هزار تومان است.