به گزارشافکارنیوز،شهرآبادی رئیس گشت‌های سیار سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: در راستای برخورد با تخلفات در حاشیه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب، گشت مشترک تعزیرات به همراه سیر دستگاهای نظارتی برگزار شد.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در این گشت، از ۵۰ واحد ارائه دهنده خدمات و اغذیه‌فروشی‌ها واقع در محوطه مصلی بازرسی صورت گرفت که بیشترین تخلفات در این بازرسی‌ها گران فروشی و عدم رعایت ضوابط بهداشتی بوده است.

این مقام مسئول قضایی در پایان تصریح کرد: از ۵۰ واحد که بازرسی صورت گرفته تخلف ۲۰ واحد محرز شده و برای این واحدها پرونده تخلفاتی تشکیل و در محل حکم صادر شد و در مجموع متخلفان به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.