عیسی فرهادی در گفتوگو با برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به این مطلب که قاتلان این قهرمان کشور دستگیر شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته اند، بر این اساس داداستان نیز قول مساعد داده است تا این پرونده را خارج از نوبت رسیدگی کند.

وی در ادامه افزود: استانداری در چگونگی حکم قاضی دخالت نمی کند، بر این اساس اجرای حکم مجازات قاتلان به رسیدن قاضی به نتیجه قطعی و صدور حکم موکول می شود، بنا براین نمی توان معین کرد که قبل از برگزاری مراسم چهلم روح الله داداشی بتوان حکم را به اجرا درآورد.

استاندار البرز با اشاره به این مطلب که به زودی نتیجه و رای نهایی از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد، خاطر نشان کرد: در صورتی که در این پرونده زوایای دیگری برای قتل وجود نداشته باشد، دلیلی بر تاخیر صدور رای نیست و به زودی رای صادر می شود.