به گزارشافکارنیوز،سردار علی مویدی در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از خواسته های پلیس برای مبارزه موثر در امر مواد مخدر تشدید مجازات هاست.

وی گفت: مشکلات قوانین و مقررات مبارزه با مواد مخدر در آینده با توجه به قانون جدید افزایش خواهد یافت چراکه امنیت ملی، جامعه و تک تک شهروندان را به خطر می اندازد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از قوه مقننه خواست تا در تصویب قوانین جدید برای برخورد با سوداگران مرگ دقت کند و ملاحظات امنیتی و سلامت جامعه را مدنظر قرار دهد در غیر این صورت تاوان بی دقتی و بی توجهی در این حوزه را مردم باید بپردازند.

وی ادامه داد: به عنوان فردی که در بطن ماموریت ها در حوزه مواد مخدر چندین سال است فعالیت می کند استدعا دارم قانون گذاران دقت و توجه لازم را برای قانون گذاری در زمینه مواد مخدر لحاظ کنند چراکه بزرگ ترین دغدغه مردم برای امنیت مبارزه با سوداگران مرگ و جمع آوری معتادان است و اگر قوانین بازدارنده در این زمینه نداشته باشیم در آینده هزینه های گزافی را باید پرداخت کنیم.