به گزارش فارس، نيروي انتظامي در اطلاعيهاي عنوان كرد: با توجه به اينكه آخرين مهلت تعويض پلاك موتورسيكلتهاي داراي پلاك قديمي تاريخ ۱ مرداد امسال تعيين شده بود و از طرفي برخي مالكان موتورسيكلتهاي مذكور به دلايل گوناگون تاكنون موفق به مراجعه و تعويض پلاك موتورسيكلت خود نشدهاند، آخرين فرصت ممكن براي تعويض پلاك موتورسيكلتها از تاريخ اول مرداد به اول مهرماه تغيير كرد.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: بديهي است پس از پايان مدت زمان اعلامي، پلاكهاي موصوف به عنوان پلاك غير مجاز تلقي شده و واحدهاي انتظامي، پليسراه و راهور برابر مقررات ضمن اعمال قانون، از تردد آنها ممانعت خواهند كرد.