رانندگانی که خلاف داشته باشند برگه های جریمه الکترونیکی خود را ظرف ۷۲ ساعت توسط پست دریافت می کنند.

سردار حسین رحیمی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفت وگو با خبرآلاین می گوید: مثلا کسی که وارد محدوده طرح ترافیک می شود یا با سرعت غیر مجاز در بزرگراهها رانندگی می کند با دوربین ثبت و برگه جریمه به در منزلش ارسال می شود.

وی همچنین تاکید می کند که بهتر است رانندگان هر چند وقت یکبار برگه های خلافی خود را تسویه کنند، چون وظیفه پلیس رسیدگی به تخلفات و کاهش آن است و وظیفه مردم هم توجه به مقررات برای کاهش جریمه ها. ما باید به سمتی حرکت کنیم که از نیروی انسانی کاسته شود و سیستمها الکترونیکی شود.

سردار رحیمی ادامه می دهد: همچنین شهروندان می توانند با شماره ۳۰۰۰۵۱۵۱ تماس بگیرند و از میزان تخلفشان آگاه شوند.