به گزارشافکارنیوز،قدرت گودرزی بااشاره به برگزاری جلساتی با بانک ها اظهار کرد: به جمع بندی های مثبتی برای پرداخت بدهی هایمان دست یافته ایم.

وی بدهی شهرداری تهران به بانک ها را در دو بخش تسهیلات و فایناس خواند و تصریح کرد: در حال حاضر تعامل خوبی میان مدیریت شهری تهران با بانک ها برقرار است و آنها در پیشرفت پروژه های پایتخت نقش پررنگی دارند.

گودرزی در ادامه در خصوص میزان بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران و نحوه پرداخت بدهی آنان در سال جاری نیز گفت: برخی از بدهی ها به صورت نقد و برخی با توجه به توافقاتی که صورت می گیرد به صورت غیر نقد به پیمانکاران پرداخت خواهد شد.

وی عنوان کرد: هم اکنون آمار کامل و جامعی را از طلب شهرداری به پیمانکاران تهیه کرده ایم و به دستور دکتر قالیباف - شهردار تهران - قطعا در سال جاری پرداخت بدهی به پیمانکاران سرعت بیشتری خواهد گرفت.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه عددی را نیز که برای طلب پیمانکاران درنظر گرفته ایم عدد قابل توجهی است، افزود: پرداخت ها به برخی از پیمانکاران آغاز شده است.

گودرزی همچنین در خصوص برنامه های جدید معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: تلاش داریم در دوره مدیریت جدید با تامین به موقع منابع مالی طرح ها، از به طول انجامیدن اجرای آنها جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به تامین منابع مالی پروژه های مهم شهر تهران در سال جاری، تاکید کرد: توجه به تامین مالی طرح های حمل ونقل عمومی به ویژه مترو را دستور کار داریم.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان گفت: پروژه های نیمه کاره مناطق نیز که بالای ۵۰ درصد پیشرفت داشته اند باید امسال به اتمام برسند.