به گزارشافکارنیوز،ویژگی جدیدی در فیس بوک ایجاد شده تا استفاده از حساب کاربری شما پس از مرگ توسط وارثرا امکان پذیر می سازد.

طبق اخباری که شرکت فیس بوک منتشر کرده به زودی این ویژگی به طور آزمایشی در کشورهای استرالیا و نیوزلند فعال می شود.

این گزینه فیس بوک به کاربران اجازه می دهد تا افرادی را به عنوان وارثمعرفی کنند و این افراد می توانند از طریق آن درخواست توقف فعالیت این صفحه و یا امکان بروز رسانی آن را برای زنده نگاه داشتن یاد عزیزشان بعد از فوت کاربر فراهم کند.

با این ویژگی فیس بوک، وراث متوفی می توانند عکس پروفایل، کاور و... را تغیر دهند و در صفحه شخصی تان پست جدید اضافه کنند ولی نمی توانند به پیام های شخصی و صفحه خصوصی شما دسترسی مستقیم پیدا کنند.