به گزارشافکارنیوز،طبق مطالعه محققان انجمن سرطان آمریکا در کالیفرنیا، بین سن پدر(نه مادر) در هنگام تولد نوزاد و خطر ابتلای کودک به سرطان خون در بزرگسالی رابطه وجود دارد.

این تیم تحقیق برای بررسی این رابطه، داده های به دست آمده از زنان و مردان ثبت نام کرده در برنامه مطالعاتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

از بین ۱۳۸,۰۰۳ شرکت کننده، ۲۵۳۲ مورد ابتلا به سرطان خون بین سال های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۹ شناسایی شد. محققان بین سن پدرشدن در بین شرکت کنندگان بدون خواهر و برادر رابطه قوی و مثبتی یافتند. در این گروه، افرادی که پدرشان در زمان تولدشان ۳۵ سال به بالا سن داشت، درمقایسه با افرادی که سن پدرشان در زمان به دنیا آمدنشان کمتر از ۲۵ سال بود، ریسک ابتلا به انواع سرطان خون تا ۶۳ درصد بیشتر بود.

دکتر لورن تراس، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: سن پدر در زمان تولد نوزاد با افزایش خطر ابتلا کودکش به انواع سرطان خون و سیستم ایمنی بدن، به خصوص در تک فرزندان، مرتبط است.