مدیری در استان فارس بابت چرتی کوتاه۲۰ میلیون ریال جریمه شد.

به گزارش افکار مدیرکل تعاون روستایی استان فارس یکی از مدیران عامل این تعاونی را درهمایش شرکت های تعاونی روستایی فارس که در شهرستان سپیدان برگزار شد به دلیل چرت زدن، ۲۰ میلیون ریال جریمه کرد.

حسن شیبانی که سخنران نوبت بعدازظهر این همایش بود، به محض قرار گرفتن در جایگاه سخنرانی و مشاهده چرت زدن این مدیر، او را ۲۰ میلیون ریال جریمه کرد.

جریمه مدیرکل تعاون روستایی فارس خواب را از چشم سایر مدیران حاضر در همایش ربود.