مدیران آموزش و پرورش باید در هنگام چنین تصمیماتی به ذائقه فرهنگی و روانشناختی افراد توجه داشته باشند و گرنه با نتیجه معكوس مواجه خواهند شد.

به گزارش ایسنا، در بخشنامه جدیدی که از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی به مدیران کلیه مدارس ابلاغ شده به صراحت، استفاده از شلوار لی در مدارس ممنوع اعلام شده است.

در همین ارتباط، یکی از معلمان نمونه کشوری در گفت‌وگو با ایسنا، اجباری شدن نوع پوشش در مدارس و توسل به نیروی قهری در عرصه تربیتی و فرهنگی مدارس را اقدامی غیر کارشناسی توصیف کرد زیرا به گفته او ممکن است به ایجاد نوعی " مقاومت فرهنگی " در بین دانش‌آموزان منجر شود که تبعات منفی آن در دراز مدت برای جامعه، احتمالاً تلخ و پُر هزینه خواهد بود.

محمدرضا فتحی افزود: در نگاه جامعه شناختی، امروزه نوع پوشش افراد، منبعثاز سبک زندگی خانواده‌هاست؛ خانواده‌هایی که غالباً از رسانه ها و مُدهای روز جامعه برای تعیین پوشش خویش الهام می‌گیرند پس دستگاهی چون آموزش و پرورش نمی‌تواند به تنهایی برای محصلان الگو سازی کند و لذا برخورد ناقص با این قضیه، ضمن اتلاف انرژی سازمانی، نیز منجر به انعقاد نوعی ذهنیت منفی در شاکله شخصیت افراد می‌شود که به آن " استراتژی مقاومت فرهنگی " می‌گویند؛ یعنی نوعی لجبازی با " نگاه از بالا به پایین " مدیران سازمان‌ها برای مجبور ساختن افراد به پوشش مطلوب خودشان در شرایطی که افراد، دلیلی بر ممنوعیت آن نمی یابند یا دست کم در این مورد توجیه نشده‌اند.

دبیر مدارس ساوه تصریح کرد: اگر چه شلوار لی، از مظاهر کهنه و نمادین فرهنگ غربی است ولی ذاتاً نوعی مُد همیشگی لباس هم هست و مُد، امروزه یکی از حاضر و آماده ترین ابزارهایی است که افراد به کمک آن می‌توانند پیام‌های بصری گویایی در باره هویت خویش صادر کنند و برای آنان سرچشمه لذات کاملاً شخصی نیز هست که سهم مهمی در تجربه پدیدار شناختی شهروندان از زندگی اجتماعی دارد و مدیران آموزش و پرورش باید در هنگام چنین تصمیماتی به ذائقه فرهنگی و روانشناختی افراد توجه داشته باشند و گرنه با نتیجه معکوس مواجه خواهند شد.

به گفته این معلم نمونه کشوری، علت فراگیر شدن استفاده از شلوار لی در جامعه و به تبع آن در میان محصلان این است که افراد با روی آوردن به این قبیل پوشش می‌خواهند معناهای مربوط به طبقه، منزلت اقتصادی و تحصیلی را به صورت نمادین تحت کنترل خود درآورند و فرد می‌کوشد به این طریق، وجوه خاصی از جنسیت و هویت فردی و اجتماعی خویش را خلاقانه مورد تأکید قرار دهد.

فتحی با اشاره به نگاه صرفاً آرمانی و نه واقعگرا در آموزش و پرورش گفت: دستگاه در واقع میخواهد با حذف پوشش شلوار لی، فرهنگ و هویت اصیل و قومی را تقویت و جایگزین كند اما، شیوهای را كه انتخاب میكند منطقی و كم هزینه نیست زیرا "هویت قومی" همچون هویت اجتماعی ممكن است در چرخه تغییر زمان و مكان، دستخوش دگرگونی و تحول شود؛ همچنان كه دیگر كسی پوشش كت و شلوار را نماد فرهنگ غربی نمیداند زیرا به عنوان پوشش رسمی و متعارف در جامعه ما پذیرفته شده است.