آقای عرفی در مراسم پایانی بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش افزود: با این اقدام، گام اساسی در لحاظ کردن سوابق تحصیلی در نتیجه کنکور برداشته شد و آمادگی داریم با حمایت وزیر و مشارکت شما روسای آموزش و پرورش گام های بعدی را نیز برداریم. وی گفت: مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، تشکیل ستاد امتحانات و حضور روسای این وزارتخانه را به شکل جدی پیگیری می کند زیرا محور اساسی همه فعالیت ها در نظام تعلیم و تربیت ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است.

آقای عرفی افزود: نخستین ماموریت مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش طبق برنامه پنجم توسعه، اصلاح و بهبود شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در همه مقاطع است. وی گفت: همه فرایندهای لازم برای بازنگری در ارزشیابی تحصیلی باید به اصلاح تدریجی آن تا پایان برنامه پنجم منجر شود تا بتوان در همه مقاطع تحصیلی امتحانات استاندارد برگزار کرد.

آقای عرفی ، استقرار نظام پایش ، نظارت و ارزشیابی مولفه های آموزش و پرورش را دومین ماموریت مرکز سنجش این وزارتخانه طبق برنامه پنجم توسعه دانست. وی گفت : شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۸۶ ؛ ۱۴۷ شاخص را مصوب کرده بود که میزان تحقق آن در همه جای این وزارتخانه باید ارزشیابی شود. بیست و هشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش کشور پس از سه روز و سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای امور خارجه و اطلاعات و رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ، عصر امروز پایان یافت.