جهان - در جلد اول كتاب ذكرهاي شگفت عارفان، از مرحوم سيد هاشم حداد، رحمتالله عليه كه سالها محضر مرحوم آيةالله قاضي رضوانالله عليه را درك كرده بود، منقول است كه گفتن سيبار تسبيحات اربعه پس از هر نماز براي تنوير قلب نافع است. ايشان همچنين تلاوت دعاي "احتجاب" كه در كتاب "مهج الدعوات" مرحوم سيد بن طاووس نقل شده است، براي اين منظور مفيد دانستهاند.

مرحوم آیةالله سید عبدالکریم کشمیری رضوان‌الله علیه نیز بر ۷۰ مرتبه استغفار پس از نماز عصر تاکید داشته و آن را برای روشنایی دل مناسب می‌دانستند. از حضرت امام صادق(ع) نیز منقول است که این عمل باعثآمرزش هفتصد گناه می‌شود.

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط، رحمت الله علیه نیز تلاوت صبحگاهی سوره مبارکه صافات و تلاوت شبانگاهی سوره مبارکه حشر را از امور مفید برای صفای باطن دانسته‌اند.

حاج ميرزا جواد ملكي تبريزي نيز خواندن صد مرتبه سوره قدر در شب جمعه و عصر جمعه را مورد تاكيد قرار ميدادند.