به گزارش جام نیوز،
این شبکه صهیونیستی با مقدمه تهاجم فرهنگی در صدد تغییر باورهای دینی و اعتقادی مردم، ترویج خانواده هایی بی سامان، عادی جلوه دادن خیانت همسران و رابطه جنسی دختر و پسر قبل از ازدواج تا حد باردار شدن دختر خانواده، هویت زدایی از مفهوم خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی مستقل و موثر، عادی جلوه دادن سقط جنین برای دختران قبل از ازدواج به عنوان راه حلی طبیعی برای رفع دلهره های اجتماعی در روابط جنسی دختر و پسر، پیریزی و ایجاد آمادگی ذهنی تفکر شیطان پرستی در نوجوانان و جوانان و … می باشد.

جامعه هدف این موارد بیشتر در قشر متوسط و ضعیف جامعه می باشد در حالی که این اقشار از جامعه متدین تر و مذهبی هستند، فارسی۱ آن ها را مورد هدف قرار داده تا بتواند به اهداف شومی که در سر دارد برسد و خانواده ها را هم متلاشی کند.