"به نظر میرسد در مورد مهریه یا صداق نمیتوان راهکار مناسب و قانونی که حقوق هر دو طرف را با رعایت انصاف و عدالت تامین کند، ارائه کرد و اکثر روشهای پیشنهادی یا یک طرفه بوده و یا نسبی است."

فرشاد خلعتبری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشت تازه ای برای خبرآنلاین با اشاره به این مطلب نوشته است: " تنها زوجین می توانند با تعیین شروط ضمن عقد نکاح که در سند نکاحیه درج شده است تا حدودی حقوق آتی خود را بر اساس واقعیات موجود تعیین و مانع پیامدهایی شوند که متعاقب آن مسئولین را مجبور به چنین اظهاراتی کنند. "

به عقیده او " باید بپذیریم موضوع مهریه های سنگین که بدون مطالعه و پشتوانه در سند نکاح درج میشود دارای عواقب مثبتی نخواهد بود به طوری که نه زن باید به آن دلخوش باشد و نه مرد به تصور آنکه هیچ وقت از او مطالبه نمی‌شود نسبت به آن بی تفاوت. "

خلعتبری همچنین ادامه داده است: باید قبول کنیم بعضی ضرب المثلها منحصرا متعلق به زمان و مکان خود بوده و در زمان معاصر و این زندگی ماشینی نه تنها قابل اتکا نیست بلکه فاقد موضوعیت است مانند مثل معروف " مهریه را کی داده و کی گرفته است " چراکه شاهدیم که امروزه هم مهریه را می دهند و هم می گیرند.