به گزارش پژواک ، این حادثه زمانی رخ داد که وی در حال بازگشت از اردوی جهادی در مناطق شهرکرد بود و به علت انحراف اتومبیلش از جاده دچار حادثه می شود. متاسفانه به دلیل نبود دید کافی و عدم اطلاع وسایل نقلیه ای که از این مکان عبور می کردند ، مردم منطقه دیر به این موضوع پی برده و با دیر رساندن این بسیجی به بیمارستان، وی به فیض شهادت نائل می گردد.
حسین مومنی ، دانشجوی مکانیک دانشگاه خواجه نصیر ورودی ۸۷ و مسئول بسیج سازندگی این دانشگاه بوده است.