رسا نوشت: کتاب رمضان شهر التغییر نوشته یکی از علمای شیعه عربستان، چاپ و منتشر شد.

کتاب «رمضان شهر التغییر» نوشته حجت الاسلام شیخ عبدالله احمد الیوسف از علمای شیعه عربستان در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان چاپ و منتشر شد.

در مقدمه این کتاب ۹۴ صفحه ای آمده است: خداوند متعال روزه را با دلیل اهداف و نتایج مهم و مفید بر بندگان واجب ساخت، روزه امتحانی است که بنده در قبال اوامر الهی پس می دهد و فلسفه طاعت عبد از مولی بر اساس آن تجلی می یابد. اراده انسان با روزه ساخته می شود، عقل وی رشد می یابد، جسمش قوی می شود و نفسش به درجات بالا می رسد.

در ادامه می افزاید: روزه انسان را به کمال معنوی سوق می دهد و او را از شهوت ها و رغبت های مادی دور می سازد. روزه به صورت مثبت بر بازسازی و همبستگی جامعه نیز تاثیر می گذارد و شرایط را برای تغییر جامعه به سوی بهتر شدن سوق می دهد.

فصل اول این کتاب که به فواید و آثار روزه بر افراد و جامعه می پردازد به تفاوت و برتری ماه مبارک رمضان با سایر ماه های سال اختصاص دارد.

فواید و آثار روزه بر بازسازی شخصیت مسلمانان و نقش آن در تغییر و جنبش جامعه، فصل های دوم و سوم این کتاب را تشکیل می دهند