به گزارشافکارنیوز،در میدان مرکزی میوه و تره‌بار که بزرگ ترین و و مهم ترین میدان عمده فروشی کشور است، حدود یک هزار و ۳۰۰ حجره بارفروشی مبادرت به فروش میوه می‌کنند. هر حجره به صورت میانگین حدود ۵ کارگر دارد. کارگران از سوی صاحبان حجره که کارفرما هستند به کار گرفته شدند.

وظیفه کارگران تخلیه و بارگیری میوه است و عمده مشتریان این میدان مغازه های میوه فروشی سطح شهر هستند و در برخی موارد نیز خانواده ها برای خرید عمده میوه مراجعه می‌کنند. نکته قابل توجه این است که مشتریان علاوه بر پرداخت قیمت میوه باید مبلغ اضافی و اجباری با درخواست کارگر حجره به وی بپردازند. این مبلغ اجباری در اصطلاح میدان زیرچوبی گفته می‌شود و کارگران می‌گویند چون کارفرما حقوق نمی‌دهد ما زیر چوبی می گیریم. زیرچوبی معیاری ندارد و بستگی به میزان انصاف و درخواست کارگر دارد.

اگر مشتری زیرچوبی ندهد، کارگر میوه خریداری شده را بارگیری نمی کند. اگر اصرار به بارگیری کند، مورد اهانت و ضرب و شتم قرار می‌گیرد و هیچ بارفروشی دیگر به این فرد بار نمی فروشد. چرا باید مشتری حقوق کارگر را بدهد. چرا باید پول روز بدهد.

برابر قوانین و مقررات کار، کارگر برای کارفرما کار می‌کند. حقوق کارگر را باید کارفرما بدهد. مگر اینکه طرز کار کارگر به نحوی باشد که قسمتی یا تمام حقوق کارگر را باید مشتری بدهد مانند کارگری که ماهی یا مرغ پاک می کند، چون مشتری پول مرغ یا ماهی پاک نکرده را داده است و برای پاک کردن مرغ که وجه آن را نداده است می تواند پول اضافی بدهد(ماده ۱۹۰ قانون کار) و یا کارگرانی که حمل بار مسافر را بر عهده می‌گیرند(هرچند کارفرما می‌تواند برای تبلیغ کار خود در این موارد نیز وجهی از مشتریان دریافت نکند).

تمام بارفروشان کالا وظیفه تخلیه، نگهداری و بارگیری کالا را بر عهده دارند و هزینه‌های آن در قیمت محاسبه می‌شود و نمی‌توانند برای بارگیری کالا وجه اضافه دریافت کنند. حدود ۱۸۰ بارفروش عمده حقوق کارگران خود را می‌دهند ولی تنها بارفروشان میوه، حقوق کارگران را نمی‌دهند در حالی که هیچ استثنایی بین کارگران عمده فروشان نمی‌باشد. برای مثال اگر شخصی در بازار مولوی یک کامیون برنج خریداری کند بابت بارگیری پول پرداخت نمی‌‌کند.

مبلغ اضافی پرداخت شده بر روی قیمت میوه در نظر گرفته می شود و میوه فروشان سطح شهر، مبلغ اضافه پرداخت را از مردم می گیرند و همین کار، یکی از عوامل گران فروشی است.

با توجه به اینکه اداره کار وظیفه تنظیم روابط کارگر با کارفرما را دارد تا کنون چرا اقدام نکرده است؟. مسئول این بی قانونی که سالها ادامه داشته و دارد (هر چند استمرار یک فعالیت دلالت بر صحت آن ندارد) هر کسی باشد باید مواخذه شود و در نهایت چرا باید این رویه غلط به زیان مردم باشد.