به گزارشافکارنیوز،مدیران بانک های دولتی و خصوصی که طی ماه‌های اخیر به بهانه چانه زنی در باره نرخ سود بارها تشکیل جلسه داده بودند سرانجام در هفته‌ای که گذشت به توافق مشترکی در این حوزه رسیدند.

البته این توافق بعد از جلسه ویژه بانکی ها با رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با سود سپرده‌های کمتر از یکسال حاصل شد که براساس آن بانکداران به اجماع رسیدند که نرخ سود سپرده روزشمار کمتر از سه ماه حداکثر ۱۰ درصد، نرخ سود سپرده روزشمار ۳ ماه تا ۶ ماه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده روزشمار ۶ ماه تا ۹ ماه ۱۶ درصد، نرخ سود سپرده روزشمار ۹ ماه تا ۱۲ ماه ۱۸ درصد باشد.

نرخ های سود مذکور به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده و آنطور که در نامه رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها آمده بانکداران این نرخ ها را از ۲۹ اردیبهشت ماه اجرایی کردند. البته اینکه بانک‌ها چه میزان در اجرای این تفاهم پایبند خواهند بود یا خیر موضوع بحثاین گزارش نیست.

اما همانطور که بانکی‌ها اعلام کرده اند بناست مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی شنبه دوم خرداد ماه به منظور بحثو گفت‌وگو درباره سایر مسائل بانکی گرد هم آیند.

پیشتر بنا بود در این جلسه هم درباره نرخ سود بانکی صحبت شود اما یکی از مدیران نظام بانکی به خبرنگار ما گفت: نرخ سود دیگر مورد بحثبانک‌ها نیست چراکه در این ارتباط جمع بندی نهایی حاصل شده است.

امید می رود با توجه به توافقی که بین بانکهای دولتی و خصوصی بوجود آمده دیگر شاهد کارشکنی برخی از بانک ها برای جذب سود بیشتر نباشیم.