به گزارشافکارنیوز،محمدحسین پورکاظمی گفت: کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی از ۲۸ اردیبهشت تا یکم خردادماه قابل دریافت خواهد بود.

وی ادامه داد: این آزمون در دو نوبت صبح و عصر و در تاریخ ۳۰،۳۱ اردیبهشت و یکم خرداد ماه برگزار خواهد شد و نتایج آزمون ابتدای تیرماه اعلام می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: در مرحله اول این آزمون که در ۱۳ مجموعه رشته برگزار می‌شود، ۲۳ هزار نفر، در روز پنجشنبه و در۸ مجموعه رشته برگزار می‌شود، ۱۹ هزار و ۸۱۷ داوطلب و در مرحله سوم که عصر پنجشنبه در ۱۵ مجموعه رشته برگزار می‌شود، ۲۸ هزار و ۹۰۴ داوطلب و در مرحله آخر که در عصر جمعه در ۲۲ مجموعه رشته برگزار می‌شود، ۱۸ هزار و ۷۶ داوطلب شرکت کرده‌اند.

پورکاظمی افزود: حدود ۹۰ هزار داوطلب در این آزمون شرکت کردهاند، که ۷۳ درصد آنها زن و ۲۷ درصد مرد هستند.