به گزارشافکارنیوز،اسفندیار چهاربند درباره پیشنهاد آموزش و پرورش شهر تهران مبنی بر انتقال معلم مقطع ابتدایی از سایر استان ها به شهر تهران اظهار کرد: با کلیات این پیشنهاد موافقت شده است.

وی افزود: درباره آمار و نحوه عملیاتی شدن این موضوع در حال مذاکره هستیم اما هنوز آیین نامه رسمی به ما ابلاغ نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در ارتباط با سهیمه شهر تهران از استخدام ۵ هزار نیرو در آموزش و پرورش، گفت: شهر تهران به دلیل اینکه جز مناطق محروم نیست سهمیه ای در استخدام نیرو ندارد.

آموزش و پرورش شهر تهران برای جبران بخشی از کمبود نیروها درخواستی را به وزارتخانه ارائه کرده است تا مجوز ورود تعدادی از همکاران شهرستانها به دوره ابتدایی شهر تهران صادر شود.