به گزارشافکارنیوز،احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش وارد شعبه ۷۸ دادگاه کیفری استان تهران شد.

براساس اعلام قاضی پرونده، این آخرین جلسه رسیدگی به پرونده توکلی است.

در جلسه گذشته شاکیان علی‌ اکبر‌ جوان‌فکر، اسفندیار رحیم مشائی، و حمید بقایی از شکایت خود نسبت به احمد توکلی صرف نظر کردند.