به گزارشافکارنیوز،حسین رضازاده با اشاره به برخی از حواشی شورای چهارم در هفته‌های گذشته اظهار داشت: بخشی از این حواشی طبیعی است اما بخش دیگری به دلیل دامن زدن برخی از جناح‌ها و گروه‌هاست.

وی تصریح کرد: شورای شهر هر چه به سمت حواشی گام بردارد از وظایف خود دور می‌شود و این لطمه بزرگی به شهر و شهروندان خواهد زد.

رضازاده با بیان این که اعضای شورای شهر تهران در جناح‌های مختلف می‌بایستی به وظایف خود عمل کنند، گفت: متاسفانه در برخی از مواقع شاهد هستیم که اظهارات غیر واقع‌بینانه مطرح می‌شود که همین امر باعثبه وجود آوردن حواشی برای شورای شهر می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورایاری‌ها در سال‌های اخیر توانسته‌اند بازوی موثری برای مدیریت شهری در محلات و مناطق باشند، گفت: این نهاد بایستی تقویت شود و حضور هیات امناء در مناطق و در کنار شورایاری‌ها می‌تواند در ارایه خدمات به شهروندان موثر باشد.

وی همچنین با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه ورزشی مناطق بیان داشت: به زودی کارت‌های جدید ورزشی در اختیار شهروندان در محلات قرار خواهد گرفت و خانواده‌ها می‌توانند با در دست داشتن این کارت‌ها و تسهیلات اماکن ورزشی زیرمجموعه شهرداری استفاده لازم را داشته باشند.

رضازاده با اشاره به پتانسیل و ظرفیت اماکن ورزشی شهرداری افزود: تعدادی مراکز نسبت به گذشته افزایش یافته است و پیشبینی میشود در سال ۹۴ و با تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی شورا و شهرداری خدمات بیشتری در اماکن ورزشی ارایه شود.