به گزارشافکارنیوز،دکتر رسول دیناروند درباره نگاه وزارت بهداشت به داروخانه ها، اظهار داشت: نگاه راهبردی وزارت بهداشت و شخص وزیر در مورد داروخانه ها این است که بخش خصوصی باید این وظایف را بر عهده بگیرد و البته تلاش شده که رعایت شود و در مقابل تاسیس داروخانه های دولتی به رغم فشارهایی زیادی که بوده است، ایستاده ایم.

وی اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که اساسا در جایی که بخش خصوصی می تواند خدمت ارائه کند ضرورتی به حضور بخش دولتی و شبه دولتی نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کارهای زیادی را هم برای چرخه اقتصادی داروخانه ها انجام داده ایم و مطالعاتی نیز انجام شده است.

دیناروند گفت: اگر تعرفه حق فنی باطل می شد ۵۰ درصد داروخانه ها زیان ده می شدند.

وی گفت: داروخانه ها باید خدمت بسیار خوب و با کیفیتی به مردم ارائه دهند و این حق مردم است که خدمت خوب از داروخانه ها ببینند.

دیناروند اظهار داشت: نظارت ها بر داروخانه ها در همه حال وجود دارد و با کوچکترین تخلفی نیز برخورد جدی می شود و هیچ داروخانه ای نباید تخلف داشته باشد.

معاون وزیر بهداشت گفت: نگرانی مهم من به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو، مردم هستند و هر طرحی که مردم راحت تر و خدمات بهتری دریافت کنند را قبول دارم و اجرایی می کنم.

وی گفت: وظیفه ما این است که در هر برنامه ای و یا طرحی که جرا می شود در مرحله اول به مردم فکر کنیم کما اینکه وزیر بهداشت هم اول به مردم فکر می کنند و داروسازان نیز باید با این برنامه و با نگاه وزارت بهداشت به جلو بروند و فعالیت داشته باشند.