به گزارشافکارنیوز،مرکز سنجش آموزش پرشکی وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: آزمون دستیاری دوره چهل و دوم با رعایت اصول و موازین برگزاری آزمون در صحت و سلامت کامل برگزار شده و هیچ خطایی در هیچ یک از مراحل برگزاری آزمون رخ نداده است.

مرکز سنجش وزارت بهداشت ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق الهی برای تمام شرکت کنندگان در آزمون دستیاری دوره چهل و دوم در تشریح چگونگی برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره چهل و دوم موارد ذیل را اعلام کرده است:

۱) تمام مراحل آزمون پذیرش دستیار دوره چهل و دوم در طراحی، انتخاب، تایپ و تکثیر سئوالات در موعد مقرر با کمال دقت و صحت و تحت نظارت دقیق ستاد مرکزی وزارت بهداشت انجام و در دانشگاه های علوم پزشکی، به سلامت برگزار شده و هیج‏گونه خطایی در هیچ­یک از مراحل برگزاری آزمون رخ نداده است.

۲) با مقایسه بین نمرات آزمون پذیرش دستیار دوره چهل و یکم و چهل و دوم مشخص شد، میانگین نمرات سال گذشته ۱۷۳ و میانه نمرات ۱۵۷ و میانگین نمرات سال جاری ۲۰۵ و میانه نمرات ۱۸۸ است. این تفاوت‌ها نمایانگر این است که در کل، سئوالات سال جاری، ساده تر از سئوالات سال گذشته بوده است، طبیعی است داوطلبی با نمره یکسان در این دو سال، رتبه های متفاوتی داشته باشد.

۳) علت تأخیر در اعلام کلید نهائی، بررسی اعتراضات واصله به سئوالات بوده که به صورت دقیق و موشکافانه توسط کمیته های مختلف علمی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی صورت گرفت تا حقی از داوطلبی ضایع نگردد. و خوشبختانه از ۲۰۰ سئوال آزمون، تنها دو سئوال حذف و یک سئوال، دو گزینه ای اعلام شد. در پایان این اطلاعیه تاکید شده است؛ مراحل بعدی این آزمون طبق زمانبندی اعلام شده در حال اجرا است.