به گزارشافکارنیوز،علی اکبر کسائیان گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول سایت الف امروز سومین جلسه دادگاه در شعبه ۷۸ و به ریاست قاضی جلالی برگزار شد.

وی ادامه داد: بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد، در خصوص توهین به مسئولان عالی نظام با اکثریت آرا مجرم دانسته شد.

کسائیان افزود: احمد توکلی در مورد توهین به قضات با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و در بابت توهین به نمایندگان مجلس با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد، در خصوص نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات اظهار داشت: هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت قریب به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف دانست و در جلسه امروز دادگاه رضایت نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق و سعید مرتضوی توسط رئیس دادگاه قرائت شد.

کسائیان ادامه داد: صالحی امیری نیز شخصا با حضور در دادگاه رضایت خود را اعلام کرد.