به گزارشافکارنیوز،علی اکبر صلاحی روانشناس در رابطه با ارتباطات مجازی و وابستگی‌های عاطفی اظهار کرد: ارتباطات در دو دسته کلامی و زبان بدن قرار دارد.

وی ادامه داد: مفسران زیادی اعلام کردند که ۶۰ تا ۷۰ درصد ارتباطات با زبان بدن صورت می‌گیرد و ۳۰ تا ۴۰ درصد کلامی است.

صلاحی گفت: شاخصه‌ای همچون ارتباطات مجازی که تنها از نوشتار استفاده می‌شود و هیچ لحن یا ارتباط که دارای زبان بدن باشد، ندارد که در نهایت امکان تفسیر اشتباه را ایجاد می‌کند.

روانشناس گفت: مواردی که هم اکنون در جامعه مطرح است با پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات مجازی نیز گسترش می‌یابد و جایگزین ارتباطات حقیقی می‌شود که نشانه‌ ایجاد جامعه ماشینی است.

صلاحی در ادامه گفت: وابستگی عاطفی به دلیل نبودن شناخت کافی و عدم ابراز شخصیت حقیقی از سمت افراد به نوعی فشار روحی و روانی مضاعف ایجاد میکند و چون ارتباط مجاری قابلیت شی مانند دارد امکان قطع رابطه و حذف فرد در هر لحظه وجود دارد که این مهم به نوبه خود ایجاد اضطراب و فشار در فردی که بیشترین سهم را در این رابطه احمال میکند میشود.