به گزارشافکارنیوز،سید محسن حسینی ارسنجانی با تشریح روش‌های مطالعه مفید در ایام امتحانات دانش‌آموزان اظهار داشت: براساس یک برنامه ریزی منطقی، دانش‌آموزان باید از ابتدای شروع سال تحصیلی تا زمان امتحانات پایانی، فصول مختلف کتب درسی را مطالعه کنند.

وی افزود: ‌ تعدادی از دانش‌آموزان به دلیل ضعف در یک یا چند درس از کلاس‌های تقویتی بیرون از مدرسه استفاده می‌کنند اما وزارت آموزش و پرورش، کتب درسی را مبنای طراحی سوالات امتحانی قرار می‌دهد و کتب درسی بر مبنای نیازسنجی‌، ‌توانایی و سطح استعداد دانش‌آموزان تالیف می‌شود.

حسینی ارسنجانی گفت: ‌اگر دانش‌آموزی به هر دلیلی از کلاس تقویتی بخش خصوصی استفاده می‌کند بهترین زمان استفاده از این کلاس‌ها در اوایل شروع سال تحصیلی است.

این کارشناس آموزش و پرورش بیان کرد: اگر دانش آموز از زمان موجود در کلاس درس به شیوه مفیدی استفاده کرده و تمرکز کافی داشته باشد و پس از تعطیل شدن از مدرسه، درس فراگرفته شده در همان روز را مرور و مطالعه کند، می‌‌تواند در امتحانات پایان سال نمرات خوبی را کسب کند.

حسینی ارسنجانی ادامه داد: ‌ ۲۷ راهکار برای مطالعه مفید وجود دارد که مهم‌ترین آن برنامه ریزی درسی و پس از آن روش‌های مطالعه مفید است. برخی دانش‌آموزان به دلیل عدم آگاهی از روش‌های مطالعه مفید دچار ضعف تحصیلی می‌شوند. در اینجا یک مثال بیان می‌کنم، ‌در درس زیست شناسی تمام مباحثبه هم مرتبط است بنابراین زمانی که دانش‌آموز این درس را مطالعه می‌کند، می‌تواند از کتاب‌های قبلی نیز برای یادگیری بهتر استفاده کند.

وی تصریح کرد: ‌ دانش‌آموزانی که از روش‌های مطالعاتی آگاه هستند، نمرات بهتری را کسب خواهند کرد. روش‌های تقویت حافظه و افزایش تمرکز در مطالعه مفید نقش مهمی دارند. روش‌های مختلفی نیز برای افزایش تمرکز وجود دارد به عنوان مثال زمانی که دانش آموز یک مطلب را مطالعه می‌کند باید مطالب قبلی را نیز در ذهن خود مرور کند.

این کارشناس آموزش و پرورش گفت: ‌یکی از راه‌های افزایش تمرکز این است که دانش‌‌آموز از قبل میزان مطالعه و ساعت مطالعه خود را مشخص کند. مکان مطالعه نیز در افزایش تمرکز تاثیرگذار است در برخی موارد دانش‌آموز در رختخواب دراز کشیده و مطالعه می‌کند در چنین شرایطی نمی‌تواند تمرکز داشته باشد.

حسینی ارسنجانی بیان کرد: ‌استفاده از انواع خوراکی‌ها در حین مطالعه، استفاده از تلفن همراه و نرم افزارهای مختلف و مطالعه در محیط شلوغ تمرکز را از بین می‌برد. دانش‌آموز باید از همان ابتدای سال تحصیلی، دروس خود را مطالعه و برای امتحانات پاین سال صرفا این دروس را مرور کند.

وی افزود:مطالعه با صدای بلند همراه با قدم زدن مانع تمرکز میشود. بهترین حالت برای مطالعه حضور در محیطی آرام و مطالعه کتاب به صورت نشسته است همچنین میتوان از روش همیاری برای درس خواندن استفاده کرد یعنی دو یا سه دانش آموز میتوانند با همراهی یکدیگر اقدام به مطالعه کنند.