به گزارشافکارنیوز،محققان آمریکایی دریافته اند که گشنیز عامل بسیار موثر و شگفت انگیزی در سم زدایی بدن و دفع فلزهای سنگین است.

محققان پیشتر موفق شده بودند با اتخاذ برنامه ای عفونت بیماران را درمان کنند. با این حال اگرچه علایم عفونت از بین می رفت اما پس از مدتی باز می گشت.

آنان معتقد بودند که علت این امر، تراکم آلومینیم، جیوه و سرب در برخی از قسمت های بدن است که به باکتری ها و ویروس ها اجازه تکثیر می دهد.

نکته جالب این بود که یکی از این بیماران پس از مصرف سوپ گشنیز به میزان چشمگیری جیوه را از طریق ادرار دفع کرد.

تحقيقات نشان داد مصرف گشنيز باعث دفع سرب و آلومينيم نيز مي شود. بنابراين از بيماران خواسته شد به طور منظم گشنيز تازه يا آب گشنيز همراه با آنتي بيوتيک يا ضدويروس هاي طبيعي مصرف کنند تا تمامي عفونت ها بدون اين که عود کند، درمان شود.