به گزارشافکارنیوز،محمد رستگاری در تشریح آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران گفت: با توجه به داده‌های دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای شهر تهران در طی ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ صبح امروز در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است.

وی افزود: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، بر روی عدد ۱۴۶ قرار گرفت و شرایط ناسالم را نشان می‌دهد.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران ادامه داد: میزان غلظت آلایندههای منواکسید کربن به ۲۶ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون نیز به ۱۰۹ رسید که به ترتیب در شرایط پاک و ناسالم هستند.